Zapobieganie rójce

O tym, że rójki są zjawiskiem niepożądanym, osłabiają rodziny i powodują straty pszczół przekonywać nikogo nie trzeba. Wyrajanie się pszczół powoduje, że zamiast spodziewanych kilogramów miodu mamy dużo pracy i bałagan w ramkach.
Zapobieganie wchodzeniu pszczół w nastrój rojowy jest jednym z ważniejszych i pracochłonnych czynności pasiecznych. Pierwszorzędnym orędziem walki ze zjawiskiem rójki jest wymiana matek, na linie o małych skłonnościach. Ważny jest też dobór odpowiedniego typu ula. W ulach zbyt małych lub takich, w których dostęp do gniazda jest utrudniony nie sposób przeciwdziałać nastrojowi.

Przyczyny występowania nastroju rojowego:

 • czynnik genetyczny – dziedziczone skłonności do rójek,
 • nadprodukcja mleczka pszczelego – następuje gdy mało czerwiu odkrytego i brak pożytku, wtedy robotnice nawzajem się karmią i powstają trutówki anatomiczne,
 • ciasnota i przegrzanie ula – przesiadujące na ramkach trutnie przegrzewają i utrudniają wentylację
 • niedobór substancji matecznej pszczoły ze świty zlizują ją z ciała matki (feromony) warunki atmosferyczne i układ pożytków – długie i bogate pożytki wczesne, słabe i przerywane pożytki letnie(susza, deszcz)

Zapobieganie powstawaniu nastroju rojowego:

 • wczesne poszerzanie gniazda,
 • ocienianie uli i malowanie daszków na biało,
 • podawanie plastrów z węzą,
 • zabieranie z gniazda plastra z pierzgą,
 • wyrównywanie siły rodzin w pasiece,
 • stosowanie ramek pracy,
 • zapewnienie pożytku.

Wśród zabiegów mających doprowadzić do zlikwidowania nastroju rojowego można wymienić:

 • wczesna wymiana matek na młode,
 • tworzenie wczesnych odkładów (zamiast kłopotliwej wymiany matek), potem powrotne naloty na rodziny produkcyjne,
 • poszerzanie wylotków z rozpoczęciem się pożytów, “przeciąg”
 • ograniczanie matek w czerwieniu,
 • zrywanie mateczników,
 • zabieranie pszczół młodych i krytego czerwiu,
 • zabieranie pszczół lotnych przez naloty.

Warto zauważyć, że największa skłonność do rojenia, u najczęściej hodowanych w naszych pasiekach krainek, występuje w maju i w czerwcu. Już w drugiej połowie lipca, mimo dużej liczebności rodzin pszczelich, braku pożytków i przegrzewania się uli pszczoły nie wchodzą już z takim zapałem w nastrój rojowy.

Niektórzy pszczelarze kierując się różnymi przesłankami nie podejmują walki z nastrojem rojowym w ulu. Żeby zabezpieczyć się przed utratą pszczół stosują następujące metody:

 • przycinanie skrzydeł ubiegłorocznym matkom, w czasie wiosennego przeglądu (metoda popularna w Kanadzie)
 • stosowanie izolatorów 2-3 ramkowych lub krat uniemożliwiających matce wyjście z ula (rój wychodzi i wraca)
 • stosowanie różnego rodzaju rojołapek.Zobacz też:
-> rzecz o izolatorach
-> Rojołapka pomysłu Mariusza Wąsa