Matka reprodukcyjna w pasiece

Zakup matki reprodukcyjnej, w pasiece prowadzącej program hodowlany, to koszt około 100 złotych. Ma ona zapewnić wysokie walory użytkowe całemu pogłowiu pszczół w naszej pasiece. Matkę zamawia się dużo wcześniej i cierpliwie wypatruje przesyłki z grubą kopertą zaopatrzonej w otworki by powietrze mogło doń dotrzeć. Co zrobić aby nie zmarnować takiej matki i zapewnić jej sprzyjające warunki ?

Poddawanie matki reprodukcyjnej

Odkład z młodej pszczoły należy zrobić na kilka dni przed spodziewaną dostawą matki. Najlepsze są do tego celu uwieszone na ramce pracy woszczarki lub (jeśli odkład robi się na 2-3 dni przed otrzymaniem matki) pszczoły karmiące larwy mleczkiem wzięte z ramki z odkrytym czerwiem. Pszczoły najlepiej umieścić w ciepłym uliku weselnym 3 do 5-cio ramkowym. Taki odkład powinien być zaopatrzony w ramkę z pieżgą i zapasem miodu. Dobrze jest też dać pustą ramkę, do której komórek wlewa się 0,5 l wody. Trzecią ramkę z czerwiem krytym z wygryzającymi się pszczołami, daje się w środek. Stara pszczoła lotna, która zachowuje się agresywnie wobec obcej matki (szczególnie nieczerwiącej jeszcze) odleci z odkładu wracając do swojego ula. W uliku nie powinno być zbyt ciasno. Silny odkład, bogaty w zapasy, szczególnie w okresie bezpożytkowym nie będzie zbyt przyjaźnie nastawiony do poddawanej matki. Efekt ten potęguje się, gdy matka jest innej rasy. Matkę można poddać w klateczce lub na ramkę izolowaną gęstą siatką ramkę z wygryzającą się pszczołą. W tym pierwszym przypadku konieczne jest zabezpieczenie wylotu kratą odgrodową. W przeciwnym przypadku matka wyleci w lot godowy i donasienni się z przypadkowymi trutniami. Wtedy trudno już mówić, że ma się matkę reprodukcyjną. W przypadku umieszczenia matki na izolowanej ramce z czerwiem wygryzające pszczoły stanowią świtę matki. Można w takich warunkach matkę przetrzymać do rozpoczęcia czerwienia, które powinno nastąpić po 10-14 dniach.

Matka w sezonie

Po przyjęciu przez pszczoły matkę należy utrzymywać w pniu, którego siła będzie gwarantowała zdrowotność rodziny (zbyt słabe rodziny mają skłonności do zapadania na choroby, pszczoły mogą też paść ofiarą rabunków). Pnia z matką reprodukcyjnej nie należy doprowadzać do siły grożącej powstawaniu nastroju rojowego, ani też wykorzystywać produkcyjnie (zbyt szybkie zużycie matki). Najlepiej jeśli taki ul może stać na uboczu.