Nowiny

Aktualności

Lipa wczoraj i dziś

Lipa lipińskiego Rodzaj lipa reprezentowany jest w naszej rodzimej florze przez 2 gatunki: lipę drobnolistną (Tilia cordata Mill.) i lipę szerokolistną (Tilia platyphyllos Scop.).

W obecnie obowiązującej systematyce APG III lipy zaliczane są do rodziny ślazowatych (Malvaceae Juss.), gdzie wydzielono podrodzinę - lipowe (Tilioideae Arnott) składającą się zaledwie z 3 rodzajów.

Zanim zaczęto odczytywać koligacje rodzinne roślin z pierścieni DNA botanicy wyróżniali osobną rodzinę lipowatych (Tiliaceae), do której zaliczyli około 450 gatunków skupionych w 50 rodzajach. To pierwszy dowód na to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bowiem botanicy znając doskonale lipę, szukali podobieństw innych roślin w stosunku do tego właśnie gatunku.

Czytaj więcej: Lipa wczoraj i dziś

Wierzba - cenne źródło pyłku i nektaru

Wierzba sachalinskaWierzba to roślina występująca pospolicie nie tylko w Polsce. Na świecie znanych jest około 400 gatunków wierzb. Występują one na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii i Antarktydy.

Wśród wierzb występujących na stanowiskach naturalnych w Polsce są zarówno okazałe drzewa (wierzba krucha (Salix fragilis L.) osiąga 30 m wysokości), jak i kilkucentymetrowe krzewinki np. występująca w Tatrach i Sudetach wierzba zielna (Salix herbacea).

Pszczelarzom najlepiej znana jest wierzba iwa (Salix caprea L.), która wyrasta do 10m wysokości.
Wczesną wiosną, zwykle w drugiej połowie marca, egzemplarze męskie tej wierzby dostarczają pszczołom dużych ilości bardzo potrzebnego w tym czasie pyłku (30-45 kg/ha).
Kwiatostany męskie jak i żeńskie posiadają nektarniki. Wydajność miodowa wierzby iwy, podobnie jak wierzb: białej i kruchej wynosi 25-35 kg/ha.

Czytaj więcej: Wierzba - cenne źródło pyłku i nektaru

Żmijowiec na 1 kwietnia

1 kwietniaZ tym żmijowcem przyszłości to oczywiście był żart - PRIMA APRILIS.

Mądrą minę w roli profesora Fischera robił Przemysław Pogorzelec, młodszy syn Marka. Rolę żmijowca przyszłości odegrał krzew żmijowca pochodzącego z Wysp Kanaryjskich Echium fastuosum J.Jacq. wiek 4 lata, wzrost 190 cm - duma kolekcji szklarniowej.

Amerykanie zajmują się głównie przezwyciężaniem problemu z dostępem "Wolnego Świata" do zasobów ropy naftowej. Zaawansowany w latach poseł Józef Zych wciąż więcej ma sukcesów w swoim dziele niż porażek. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia słabo się sprawdza w roli reagującego na składane do urzędu wnioski.

Nisko się kłaniam i do roboty mili pszczelarze i ogrodnicy - do roboty, w ulach siła czerwiu, pogoda sprawia, że zapasy mogą się rychło skończyć.

Żmijowiec przyszłości

Hodowla matekAmerykańcy naukowcy pracują nad wieloma zagadnieniami bezpośrednio dotyczącymi zarówno odległej przeszłości jak i procesów zachodzących obecnie na Ziemi, analizując ich wpływ na przyszłość planety. Ich badania pomagają w przezwyciężeniu wielu problemów występujących w strategicznych miejscach na całej kuli ziemskiej.

Albert Einstein twierdził, że "kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia”. Być może ten genialny umysł nie docenił w pełni zdolności przystosowawczych naszego gatunku. Jednak perspektywa zatrudnienia Chińczyków mających już doświadczenie w zapylaniu pędzelkami drzew owocowych może w dramatyczny sposób pogorszyć sytuację budżetową nie tylko strefy euro, ale również rozwiniętych krajów Ameryki Północnej i Rosji.

Zespół prof. Martina Fischera z Michigan State University od 5 lat prowadzi intensywne badania nad rodzajem Echium, do którego należy wiele bardzo cennych roślin miododajnych. Ma to polepszyć warunki bytowania pszczół i odciągnąć je od upraw polowych, gdzie stosuje się wiele zagrażających im środków ochrony roślin.

Czytaj więcej: Żmijowiec przyszłości