Nowiny

Moje uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Drukuj

Przyłączam się czynnie do apelu doktora habilitowanego Zbigniewa Kołtowskiego, żeby powalczyć o poszerzenie bazy pożytkowej dla naszych pszczół, które machają swoimi skrzydełkami nie tylko po to byśmy mogli sprzedawać miodek.

Oto moje uwagi do projektu:

"Jestem redaktorem miesięcznika "Pszczelarstwo" i wiem doskonale jak duże nadzieje zostały rozbudzone w naszym środowisku zaproszeniem do konsultacji nowego pakietu klimatyczno - rolnośrodowiskowego.

Dla przypomnienia 8 stycznia 2013 związki pszczelar
skie zostały zaproszone przez Ministerstwo do konsultacji projektu dopłat do ekologicznych upraw roślin miododajnych.

Chwilę po otrzymaniu zaproszenia zadzwonił do mnie przedstawiciel Związku Pszczelarzy Zawodowych. Zaraz potem z wypiekami na twarzy konsultowaliśmy szczegóły z kolegami i koleżankami ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich "Polanka".

Po publikacji artykułu mojego autorstwa „Łąki pszczele z unijną dopłatą ?" w miesięczniku Pszczelarstwo otrzymałem bardzo dużo telefonów od pszczelarzy. Byli bardzo zadowoleni, że w końcu problemy pszczelarzy zostały zauważone i Ministerstwo Rolnictwa wyciągnęło do nas pomocną dłoń.W przygotowaniu konkretnych propozycji brało udział stowarzyszenie przyrodnicze "Bocian" szczegóły:

http://www.apiflora.pl/.../299-propozycje-towarzystwa...

Tak więc, dla dobra naszego środowiska naturalnego oraz polskiego rolnictwa sugeruję potrzebę przywrócenie następujących zapisów w konsultowanym projekcie:

7. Strefy buforowe i miedze śródpolne, Składająca się z trzech wariantów
Wariant 7.1. Miedze śródpolne
Wariant 7.2. Remizy śródpolne
Wariant 7.3. Strefy buforowe przy ciekach i akwenach

oraz sugeruję potrzebę ścisłej współpracy Ministerstwa z Instytutem w Puławach (Oddział Pszczelnictwa) w celu opracowania szczegółów dotyczących wsparcia tych działań środkami z dopłat unijnych.

Z wyrazami szacunku
Marek Pogorzelec"