Nowiny

Wierzba - cenne źródło pyłku i nektaru

Wierzba sachalinskaWierzba to roślina występująca pospolicie nie tylko w Polsce. Na świecie znanych jest około 400 gatunków wierzb. Występują one na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii i Antarktydy.

Wśród wierzb występujących na stanowiskach naturalnych w Polsce są zarówno okazałe drzewa (wierzba krucha (Salix fragilis L.) osiąga 30 m wysokości), jak i kilkucentymetrowe krzewinki np. występująca w Tatrach i Sudetach wierzba zielna (Salix herbacea).

Pszczelarzom najlepiej znana jest wierzba iwa (Salix caprea L.), która wyrasta do 10m wysokości.
Wczesną wiosną, zwykle w drugiej połowie marca, egzemplarze męskie tej wierzby dostarczają pszczołom dużych ilości bardzo potrzebnego w tym czasie pyłku (30-45 kg/ha).
Kwiatostany męskie jak i żeńskie posiadają nektarniki. Wydajność miodowa wierzby iwy, podobnie jak wierzb: białej i kruchej wynosi 25-35 kg/ha.

Wierzba krucha

Wierzba krucha (Salix fragilis L.)

Wierzba zielna

Wierzba zielna (Salix herbacea L.)Iwa jest bardzo intensywnie oblatywana przez pszczoły, ale kwitnie stosunkowo krótko (około 10 dni). Znacznie dłużej kwitnie wierzba sachalińska (Salix sachalinensis), zwana wierzbą smoczą. Jest to krzew o pędach powyginanych w kształcie poroża jelenia wyrastający do 3 m wysokości.  Łatwo rozmnaża się wegetatywnie i szybko rozpoczyna kwitnienia. Wytwarza też bardzo dużą liczbę kwiatostanów, które są oblatywane zwykle dopiero po przekwitnięciu bardziej atrakcyjnej dla pszczół wierzby iwy.

Wierzba uszata

Wierzba uszata (Salix aurita L.)

Kolejną wierzbą wartą uwagi jest wierzba uszata (Salix aurita L.). Jest to krzew wyrastający do 2 m wysokości, pospolicie występujący na podmokłych stanowiskach (łąki, torfowiska, brzegi zbiorników wodnych i rzek). Rozpoczyna kwitnienie po przekwitnięciu wierzby iwy. Krzew ten wytwarza dużą liczbę kwiatostanów dość chętnie oblatywanych przez pszczoły).

Wierzby krzyżują się samoistnie, niektóre z nich uważane są za cenne rośliny dla pszczół, szczególnie te kwitnące przed mniszkiem i sadami.

Pędy niektórych wierzb są używane do produkcji wikliniarskich. Wierzba zrobiła również sporą karierę jako roślina energetyczna. Wierzby często sadzi się w ogrodach.

Drobne nasiona wierzb nie bardzo nadają się do przechowywania, są za to wyposażone w aparat lotny umożliwiający przemieszczanie się na dużą odległość. Jeśli przyniesione przez wiatr trafią na miejsce wilgotne chwilowo pozbawione chwastów kiełkują i szybko wzrastają.

Wierzba lanata

Wierzba lanata (Salix lanata L.)

Wierzba iwa

Wierzba iwa (Salix caprea L.)

Wierzba sachalinensis

Wierzba sachalińska (Salix sachalinensis)

Tekst i foto:
Marek Pogorzelec