"Zabójczy miód" za Tygodnikiem "Wprost"

"Zawierający chloramfenikol produkt wycofano już ze sprzedaży. Sprawę wykrył Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, który przekazał tę informację do obejmującego również Polskę europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. Obecność chloramfenikolu stwierdzono w wyniku badań laboratoryjnych próbek miodu. Sieć hipermarketów, która sprzedawała ten miód, po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych wycofała go ze wszystkich sklepów sieci na terenie Polski. Kwestionowany miód został wyprodukowany dla tej sieci i był opatrzony jej etykietą. Rzecznik Inspekcji nie podał nazwy sieci.

Tygodnik "Wprost", "Zabójczy miód" Środa, 25 lutego 2004 "Zawierający chloramfenikol produkt wycofano już ze sprzedaży. Sprawę wykrył Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, który przekazał tę informację do obejmującego również Polskę europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. Obecność chloramfenikolu stwierdzono w wyniku badań laboratoryjnych próbek miodu. Sieć hipermarketów, która sprzedawała ten miód, po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych wycofała go ze wszystkich sklepów sieci na terenie Polski. Kwestionowany miód został wyprodukowany dla tej sieci i był opatrzony jej etykietą. Rzecznik Inspekcji nie podał nazwy sieci. " Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego - w środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego chloramfenikolu w ogóle być nie może. Chloramfenikol to silny antybiotyk o szerokim zakresie działania. Był pierwszym lekiem skutecznym w leczeniu duru brzusznego. Stosowano go jedynie w ciężkich zakażeniach, ponieważ jest silnie toksyczny: może uszkadzać szpik kostny, a także powodować zmiany w układzie nerwowym i w narządach słuchu i wzroku. Służby weterynaryjne badają teraz, skąd mógł się on wziąć w miodzie. Prezes Polskiej Fundacji Apiterapii prof. Artur Stojko, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej, uważa, że to najprawdopodobniej efekt mieszania polskiego miodu z zanieczyszczonym miodem z importu, być może z Chin. "Na rynkach światowych pojawia się miód kosztujący jednego dolara za kilogram, podczas gdy racjonalna cena to ok. 5 dolarów. Nie sądzę, by chloramfenikol stosował jakikolwiek hodowca w Polsce. W innych krajach bywa podawany chorym pszczołom, a nawet profilaktycznie" - powiedział prof. Stojko. W badanych próbkach stwierdzono obecność od 13 do 14 mikrogramów antybiotyku na kilogram miodu. "To nie są ilości, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu, ale ponieważ miód jest pokarmem o najwyższych wartościach zdrowotnych, taki dodatek go dyskwalifikuje" - podkreślił prof. Stojko. oj, pap" Moim zdaniem Nie lubię historii nie zaopatrzonej w morał. Z tego tekstu morał jest taki, że Małe jest piękne. Fabryki miodu najbardziej pasują urzędnikom, bo można tam pójść na kontrolę, rozsiąść się wygodnie i przestępcy szukać w księgach. Sieć hipermarketów, które nazwy nie wspomnę, z obawy o przyszłość swoją i swoich dzieci, nie jednego już zatruła. Boję napisać jaka to sieć, bo nie stać mnie na adwokata, kiedy radca prawny tej potężnej międzynarodowej korporacji pozwie mnie o zniesławienie (kupa śmiechu, oni nas trują, a my się ich boimy wskazać palcem), ale dlaczego boi się ich Rzecznik inspekcji ? Małe jest piękne, bo pszczelarz sprzedający miód swoim klientom, od lat tym samym, zna ich z imienia i nazwiska, wie, że Pan Jacek bierze miód dla podratowania zdrowia swojego długo oczekiwanego wnuka, że Pani Maria kupuję, bo jest chora na serce, a Pan Zenek nie ma pracy, ale bardzo mu smakuje miód, za który czasem płaci ratami. Nie znam pszczelarza, który w takich okolicznościach sprzedałby, miód z trucizną.

Dodatkowe informacje