KWAS MRÓWKOWY

Stosowanie kwasy mrówkowego jest najbardziej rozpowszechnione w Niemczech. Skuteczność preparatu uwarunkowana jest ilością kwasu odparowanego.

Dobre rezultaty uzyskuje się wówczas, gdy w ciągu doby odparowuje go od 7 g (95%skuteczności) do 10 g (97% skuteczności) przez okres 10 dni. Podczas zabiegów wylot musi być otwarty, a temperatura zewnętrzna nie może być niższa niż 12 stopni i wyższa niż 25 stopni c. W zakresie temperatur 15-25 stopni używany jest kwas 60 %, a w zakresie 12-15 stopni C kwas 85 %. Kwas mrówkowy działa na pasożyty ukryte pod zasklepami komórek z czerwiem. Nieumiejętne użycie kwasu (zbyt szybkie parowanie) może być szkodliwe dla czerwiu, młodych pszczół i może powodować okłębianie i stratę matek pszczelich. Przy zbyt wolnym parowaniu preparat jest mało skuteczny.

Formy użytkowe: Płytki Kramera - płytki z miękkiego włókna, nasączone kwasem zamknięte w grubej folii i zgrzane. Przed włożeniem do ula wycina się otwory (15 cm średnicy).

Liczba otworów zależy od typu ula i klimatu. Płyty Illertissera - płyty kartonowe 20x029 cm nasączone 60% kwasem mrówkowym w ilości 26,67 g. Kwas ulatnia się szybko, w przeciągu 6 godzin.

Rozpiętość działania od 10-90%.

Dozownik Beckara - pojemnik zaopatrzony w knot, zwiera 85 g kwasu 60%. Dozownik z knotem dostępny w sklepie ze sprzętem pszczelarskim w Opolu (opisany przez Staszka)

 

Dozownik - zdjęcie od Staszka
Dozownik - zdjęcie od Staszka

Dodatkowe informacje